Get Adobe Flash player

Public relations

 globe33title3

                book2โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560  วันอังคารที่ 16 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

 

  

         

 

ข่าวการศึกษา

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์ฺ) 69 หมู่ 1 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
พัฒนา website โดย นายถวัลย์   พรมพุก mail : fangmd9@gmail.com