Get Adobe Flash player

 นายสมบูรณ์   อยู่นัด
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

prachatNEW

Login Form

  

         

 

ข่าวการศึกษา

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์ฺ) 69 หมู่ 1 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
พัฒนา website โดย นายถวัลย์   พรมพุก mail : fangmd9@gmail.com