Get Adobe Flash player

           fast.gif - 13.11 kb  โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนแกนนำนำร่องลดเพิ่มเวลาเรียน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ icon_new.gif - 407 b 
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนแกนนำและนำร่องโรงเรียนประชารัฐ ของ สพป.สท. 2 อ่านเพิ่มเติมicon_new.gif - 407 b
 
  รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559  รายละเอียด      
  ตารางสอนปีการศึกษา 2559   รายละเอียด 
  คู่มือคลังข้อสอบ DLIT รายละเอียด
แบบกรอกคะแนน รายละเอียด
 
 
   รางวัลชนะเลิศ อังกะลุง เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
และระดับภาคเหนือ
ผลการสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน และ ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 สูงกว่าระดับประเทศทั้ง 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรู์ อ่านเพิ่มเติม

 

ภาพกิจกรรม

ข่าว สพฐ.

ข่าวเด่น

Link1 | Link2 | Link3

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย