บัญชีคำ-แบบฝึกอ่านเร็วไทย

บัญชีคำพื้นฐาน แบบฝึกอ่านเร็วภาษาไทย

บัญชีคำภาษาไทยชั้น ป.1 - 6

โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์ฺ) 69 หมู่ 1 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
พัฒนา website โดย นายถวัลย์   พรมพุก mail : fangmd9@gmail.com